Udział klasy 4b w lekcji bibliotecznej

29 lutego uczniowie klasy 4 b wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej 2. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z możliwościami korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych. Poznali również historię powstawania książki począwszy od hieroglifów, a skończywszy na e29 lutego uczniowie klasy 4 b wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej 2. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z możliwościami korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych. Poznali również historię powstawania książki począwszy od hieroglifów, a skończywszy na e-bookach. 

 

Share this article
Font Resize