Ważna informacja

Szanowni Państwo Rodzice,

w związku z brakiem porozumienia w sporze ZNP z MEN informuję, że od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się w naszej szkole akcja strajkowa. W związku z powyższym i brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wszystkim uczniom, podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć w dniu 9 kwietnia 2019 r (wtorek). Jednocześnie informuję, że szkoła, w razie potrzeby, zorganizuje zajęcia opiekuńcze najbardziej potrzebującym uczniom.

Przypominam, że rodzice dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły. Przypominam, że można skorzystać z obiadów. Należy ten fakt zgłosić do godziny 10.00. Będę Państwa na bieżąco informowała poprzez dziennik elektroniczny, jak przedstawia się sytuacja. Proszę zatem śledzić informacje zarówno na stronie internetowej jak i na Librusie.

Nie ma oficjalnej informacji dotyczącej egzaminu gimnazjalnego. Wszystko wskazuje na to,że egzamin odbędzie się zgodnie z planowanym terminem.
Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość spokój i zrozumienie. Sytuacja jest dynamiczna, musimy być przygotowani na różne scenariusze. Serdecznie dziękuję za słowa wsparcia.

Z wyrazami szacunku,
Zofia Wilczyńska

Share this article
Font Resize