Wykaz podręczników 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 110 IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE

W KLASIE  I SP I W KLASACH GIMNAZJALNYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników( DZ.U.Nr 89 poz. 730)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe , w szczególności art. 293/3/2

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r ( ze zmianami) w szczególności art.22a, 22a,b

 

Uczniowie klas pierwszych  Szkoły Podstawowej i klas trzecich gimnazjalnych otrzymają  podręczniki  z dotacji państwa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110  im .ks. Jana Twardowskiego w Krakowie  otrzymał od nauczycieli nazwy podręczników i materiałów edukacyjnych oraz z materiałów ćwiczeniowych. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Szkolny Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

 Dyrektor zatwierdził i dopuszcza do użytku Szkolnego Zestaw Podręczników dla klas
 I SP i  III gimnazjalnej obowiązujący od 1 września 2018 roku.

KLASY III GIMNAZJALNE

Przedmiot Tytuł i nazwa podręcznika Numer programu
Język polski

 

Podręcznik  „Bliżej słowa”

E. Horwath, G.Kiełb

Wyd. WSiP

ćw.cz.1 i 2

 

SP110/G/3/27/2009/2015/2016-2018/2019

 

Historia Podręcznik „ Bliżej historii”

K. Kowalewski, I. Kąkolewski,

A.Plumińska-Mieloch,

Wyd. WSiP

„ Bliżej Historii” zeszyt ćwiczeń kl. I-Plumińska Mieloch

SP 110/G/3/61/2015/2016- 2018/2019

 

Matematyka Podręcznik ”Matematyka wokół nas”

E. Duvnjak, M. Wójcicka, Kokierniak

Wyd. WSiP

 

SP110/3/62/2009/2015/2016

-2018/2019

 

Fizyka

 

Ćwiczenia do podręcznika

Podręcznik „Świat fizyki 1”

B. Saganowska

Wyd. Zamkor

SP110/G/3/11/2009/2013/2014-2018/2019

 

Chemia Podręcznik „ Ciekawa chemia cz.1”

H. Gulińska, J. Smolińska

Wyd. WSiP

Ćwiczenia do podręcznika

 

SP110/G/3/40/2009/2015/2016-2018/2019

 

Biologia Podręcznik „ Świat Biologii 1” WYD. Nowa Era

U. Nowak, T. Ogorzałek, J. Stawarz

 

SP110/G/3/92/2009/2013/2014-2018/2019

 

Geografia

 

Podręcznik” Puls Ziemi” wg., R. Malarz

Wyd. Nowa Era

Atlas Geograficzny dla gimnazjum Wyd. Nowa Era

 

SP110/G/3/5/2009/2015/2016-2018/2019

 

Język włoski Podręcznik” Progetto Italliano. Wyd. WSiP SP/110/319/3/2013/2017

-2018/2019

Język angielski

 

Podręcznik „ Smart Time” podręcznik + ćwiczenia

(do ustalenia po teście poziomującym)

V. Evans

Wyd. Express Publishing

 

SP/110/G/3/3/2009/ang/2015/2016-2018/2019

 

Język niemiecki

 

Podręcznik „ Magnet I”

G. Matta

Ćwiczenia do podręcznika

 

SP110/G/3/j.niem/98/2010/2013/2014-2018/2019

 

Informatyka Lekcje z komputerem

Wyd.  WSiP

 

SP110/G/inf/2015/2016

-2018/2019

Religia Podręcznik do nauczania religii

„ Szukam Was- odsłonić twarz Chrystusa”

Wyd WAM

SP110/G/3/AZ-32-01/10-KR-1/11/2015/2016 – 2018/2019

 

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik do nauczania  Edukacji dla Bezpieczeństwa Jarosła Słoma, Grzegorz Zając

Wyd Nowa Era

„Zyj zdrowo i bezpiecznie”

SP110/G/3/17/2009/2015 2018-2019
Wiedza o społeczeństwie

 

Podręcznik „ Dziś i jutro”

Wyd. Nowa Era

 

SP110/G/3/wos/77/2009/2015/2016 -2018/2019

 

 

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiot Tytuł i nazwa podręcznika Numer programu
Edukacja wczesnoszkolna

 

Podręczniki do programu

 „ Elementarz odkrywców”

Autor: Teresa Kanicka-Panek

Wyd. Nowa Era

+ zestaw ćwiczeń

 

SP 110/1/MEN 790/1/2017- 2018/2019

 

 

 

Share this article
Font Resize