Wyniki konkursu ”Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci”

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego ”Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci”.

Konkurs zorganizowany był dla uczniów klas III i IV.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A4 lub A3.

Konkurs miał na celu:

  • poszerzenia wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z cyberprzemocą w Internecie oraz bezpieczeństwem poruszania się w sieci
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnej twórczości plastycznej

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła trzech Laureatów Konkursu:

1 . Nikola K. klasa 3

2. Gaja K. klasa 3

3. Antoni S. klasa 3

Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone na uroczystym apelu na koniec roku szkolnego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!

Pedagog – Danuta Romanowska

 

 

Share this article
Font Resize