XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego

Powołaniem poezji jest ocalać wartości najważniejsze i podeptane” – to myśl przewodnia XII Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego, który w czwartek 14 grudnia 2023 r. odbył się w naszej placówce. Na spotkanie z poezją mistrza Jana przybyli młodzi recytatorzy z krakowskich szkół i przedszkoli. Zasadniczym celem naszego konkursu jest popularyzowanie twórczości patrona naszej szkoły, a także rozwijanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży. Udział w tym przedsięwzięciu, to tak naprawdę uczestnictwo w poetyckiej lekcji życia, to przyjęcie zaproszenia do świata wartości. Cieszymy się, że tak licznie na nie odpowiadzieliście. Jak co roku, konkurs został objęty honorowym patronatem Rady Dzielnicy VIII – Dębniki – dziękujemy za wsparcie p. Urszuli Twardzik, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas konkursu.
Poetyckie zmagania przebiegały dwuetapowo. Jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy konkursu – Przedszkolaki oraz Uczniowie kl. I-III, którzy udowodnili, że nie bez powodu ks. Twardowski nazywany jest Janem od biedronek – w jego wierszach pełno bowiem żuków, chrząszczy, koników polnych i innych znaków przyrody. Następnie, do świata prostych, ale niezwykle urzekających myśli księdza-poety, zabrali nas uczniowie klas IV-VI.
Jury, które oceniało występy młodych artystów, nie miało łatwego zadania, gdyż Wszyscy Uczestnicy zaprezentowali się w sposób godny uznania. W końcu poznaliśmy Laureatów XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego, wręczono też dyplomy oraz nagrody za przyznane miejsca. Podczas recytacji panowała ciepła i serdeczna atmosfera. Nie zabrakło też humoru ani łez wzruszenia. Gratulujemy Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że słowa księdza-poety są wiecznie żywe. Do zobaczenia za r0k!

Wideo

Share this article
Font Resize