Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Współpracy Międzynarodowej przekazał dyrektorom szkół informację dotyczącą zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Share this article
Font Resize