Znaki drogowe

Bezpieczeństwo na drodze to podstawa

W ramach zajęć dotyczących ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa i zachowania się na drodze dzieci miały  możliwość zaznajomienia się ze znakami drogowymi i ich podziałem.

Wraz z nauczycielem aktywnie uczestniczyły w dyskusji na temat unikania wypadków drogowych. Jak się okazało dzieci świetnie znają większość zasad ruchu drogowego, zatem są przygotowane do poruszania się w dużych ośrodkach miejskich.

W ramach tygodniowego planu zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną pt.: „Stojące znaki drogowe „-praca miała służyć usystematyzowaniu  zdobytej wiedzy. 

Share this article
Font Resize