Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi – w ciągu tego bloku tematycznego uczniowie szkoły podstawowej poruszali tematy związane ze zwierzętami. 
W świetlicy rozmawialiśmy o tych nam najbliższych pupilach – czworonogach i innych, otaczających nas na co dzień, o które dbamy tak, jak o prawdziwych członków rodziny. Rozmawialiśmy także o gatunkach zwierząt współcześnie zagrożonych wyginięciem. Uczniowie dyskutowali o formach pomocy i wsparcia dla zwierząt potrzebujących. Poznali główne powody, w tym te, za które odpowiedzialny jest człowiek przyczyniający się do wymierania gatunków zwierząt. 

Owocem tych debat była wspólna praca plastyczna – plakat „AFRYKAŃSKA PIĄTKA”. Określenie to obejmuje pięć gatunków dużych ssaków zamieszkujących Afrykę: afrykańskiego słonia, nosorożca, lwa, bawiły afrykańskiego i lamparta. Zwierzęta te tradycyjnie uważane są za najgroźniejsze na kontynencie lecz z drugiej strony mało osób wie, ze właśnie te gatunki narażone są na nieustanne ataki myśliwych i kłusowników. 

Nasze dzieci już są tego światowe a praca plastyczna jest tylko zwieńczeniem ich wiedzy.  

Share this article
Font Resize