Grupa 20 chętnych uczniów rozpoczęła udział w projekcie pt. „Nakręceni na offline – filmowe warsztaty profilaktyczne dla młodzieży zagrożonej nadużywaniem komputera i Internetu”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do Spraw Zdrowia w okresie 15.07. 2017 do 31.12.2017.    Projekt realizowany jest w formie warsztatów. Udział w nich ma na celu inspirować uczniów do własnych działań[…]

Czytaj dalej