marzec 2022

We wtorek, 22.03, kl. 4 wybrała się na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni, najstarszym, bo od 1248 roku, czynnie działającym zakładem w Polsce. Dowiedzieliśmy się , że górnicy  dzielą się „białych” i „czarnych”, dlaczego pozdrawiają się mówiąc „Szczęść Boże”, oraz czym był Status Żupny, wydany przez Kazimierza Wielkiego. Zobaczyliśmy, że pod ziemią zmieścić się może stołówka, kaplica, a nawet komory do spania oraz sala gimnastyczna. Jechaliśmy górniczą[…]

Czytaj dalej

W minionym tygodniu nauczyciele wraz z uczniami poszukiwali pierwszych oznak wiosny. Poprzez zagadki dzieci utrwaliły nazwy: wiosennych kwiatów, ptaków przylatujących do nas po zimie oraz utrwaliły wiadomości o porach roku i cechach, którymi każda się charakteryzuje.  Uczniowie wykonali również pracę plastyczną pt. Wiosenne kwiaty.  Korzystając z pięknej pogody, spędziliśmy dużo czasu w ogrodzie oraz na boisku szkolnym. Niektórzy grali w piłkę, inni uczestniczyli w zabawach zespołowych czy pielęgnowali[…]

Czytaj dalej

Z okazji Światowego Dnia Wody, 22 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach dotyczących właściwości wody, jej znaczenia dla życia ludzi, roślin i zwierząt oraz sposobów jej oszczędzania i oczyszczania. Każda klasa wykonała plakaty prezentujące poznane informacje. 

W drugim tygodniu marca dzieci w świetlicy szkolnej świętowały Międzynarodowy Dzień Kobiet oraz dowiedziały się jaka jest historia tego święta. Poznały sławne kobiety, które dokonały ogromnych zmian w świecie nauki i kultury. Uczniowie wykonali również wiele kreatywnych prac plastycznych, takich jak: pudełko mocy, lalka, bukiet. Korzystając z pięknej pogody dzieci uczestniczyły w grach i zabawach w ogrodzie szkolnym.  

 17 marca obchodzony jest Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. Jest to irlandzkie święto narodowe i religijne.Współcześnie przyjmuje postać wielkich zabaw. Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym, dlatego zachęciliśmy uczniów naszej szkoły do ubrania się na zielono lub założenia zielonych elementów.

„Bajki, baśnie, opowieści, słuchowiska dziwnej treści…”   W tym tygodniu w świetlicy rozmawialiśmy z dziećmi na temat baśni i bajek. Dzieci poznały definicję i cechy bajki jako gatunku literackiego. Dyskutowaliśmy też na temat różnic między bajką i baśnią oraz o ulubionych bajkach i baśniach naszych uczniów. Na zajęciach czytelniczych dzieci słuchały bajek Krasickiego, wybranych baśni braci Grimm i Andersena. Powstały piękne prace plastyczne ilustrujące ulubione bajki i baśni dzieci.[…]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Kochane Dzieci! 10 marca 2022 r. policjanci z Wydziału Prewencji V Komisariatu Policji w Krakowie przeprowadzili zajęcia w klasie 3 i 4 z tematu ”Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci”. Celem spotkania z uczniami było przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, prawnej odpowiedzialności oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą napotkać w kontaktach online. W trakcie zajęć poruszane były również zagadnienia dotyczące gier komputerowych i związanymi z nimi zagrożeniami. Internet[…]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Współpracy Międzynarodowej przekazał dyrektorom szkół informację dotyczącą zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa[…]

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki Wiosenno- Ekologicznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie piosenki wiosennej lub ekologicznej oraz dostarczenie podpisanej zgody rodzica i oświadczenia RODO. Zgłoszenia należy kierować do wychowawców klas. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku. Koordynatorzy konkursu:          p. Katarzyna Kozak, p. Marzena Zgorzelska                       […]

Czytaj dalej

Trwa rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Poniżej przedstawiamy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. klik: Terminy rekrutacji 2022/2023

Font Resize