Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Współpracy Międzynarodowej przekazał dyrektorom szkół informację dotyczącą zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa[…]

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Piosenki Wiosenno- Ekologicznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie piosenki wiosennej lub ekologicznej oraz dostarczenie podpisanej zgody rodzica i oświadczenia RODO. Zgłoszenia należy kierować do wychowawców klas. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku. Koordynatorzy konkursu:          p. Katarzyna Kozak, p. Marzena Zgorzelska                       […]

Czytaj dalej

Font Resize